Általános szerződési feltételek

I. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Meszter Beáta Dóra egyéni vállalkozás (adószám: 56594137-1-43, székhely: 1116 Budapest, Tomaj utca 27. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.cyo.hu weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban „Webáruház”) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Webáruház kínálatában szereplő termék (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) megvásárlására.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Webáruházban történő vásárlással a Társaság és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre. A Szerződés tartalmát jelen ÁSZF, a vonatkozó jogszabályok és a Webáruház felületén található adott termékre vonatkozó tájékoztatás határozza meg. Az ÁSZF a Társaság és Vásárló között létrejövő Szerződés részét képezi. A Vásárló a jelen ÁSZF-et a vásárlás előtt köteles megismerni és azt elfogadni. 

II. TÁRSASÁG ADATAI

Név:                Meszter Beáta Dóra egyéni vállalkozás
Székhely:        1116 Budapest, Tomaj utca 27.
Adószám:       56594137-1-43
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11711096-21458453
E-mail cím:    meszterbea@gmail.com
Telefonszám: +36 30 365 1103

III. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Hétfő – péntek: 9 -17 óra között

E-mail: info@cyo.hu

Telefon: +36 30 365 1103

Honlap címe: www.cyo.hu

IV. FOGALMAK

 Termék: a Webáruházban kínálatában szereplő értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

 Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 Felek: Társaság és a Vevő együttesen.

 Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 Szerződés: Társaság, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a Webáruházon keresztül távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

 Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 Vásárló: a Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes vagy jogi személy, vagy jogi személynek nem minősülő társaság.

V. TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL

A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termék mellett szereplő tájékoztatóban talál leírást. Az egyes termékekre vonatkozó leírások tájékoztató jellegűek, a képek pedig esetenként illusztrációk.

 A raktárkészlet változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Társaság felelősséget nem vállal, Társaság az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a vásárlónak a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

VI. ÁRAK 

Az árak forintban értendőek, AAM tevékenység miatt ÁFA-t nem tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. A szállítási díj kizárólag a termékek értékesítéséhez kapcsolódik és szintén alanyi adó mentesen kerül a számlán feltüntetésre.

VII. HIBÁS ÁR

Társaság megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban feltüntetett adatok (vételár, termék elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – a Webáruházban adott termék vételára hibásan kerül feltüntetésre. Ez esetben a Társaság nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között.

Amennyiben a Vásárló, azaz Ön hibás áron tenne ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén a Társaság munkatársa felhívja a Vásárló figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vásárló a hibás ár helyett a Társaság által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

VIII. DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE ÉS AZ ALKALMAZANDÓ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Társaság Webáruházának biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

IX. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

 A megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van arra, hogy az általa bevitt adatokat módosítsa. A Vásárló felelőssége, hogy az által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a megvásárolt termék kiszállítására.

 A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy Társaság jogosult a Vásárló hibás, pontatlan adatbeviteléből eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. Társaság a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítéséért való felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződés létrejöttét.

X. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

Rendelés menete:

 A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Webáruház kínálatából válasszon és a kiválasztott terméket megvásárolja. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását. Amennyiben a Vásárló az adott terméket meg kívánja vásárolni, úgy a termék alatt található „Kosárba teszem” gombra kattintva  a terméket a virtuális kosárba helyezi.

 A Vásárló a jobb felső saroknál található „Kosár” gombra kattintva megnézheti a már kosárba helyezett termékeket és azoknak a mennyiségét.  Ez a lehetőség egyfajta gyorskosárként funkcionál. A termék bal alsó sarkánál található “x”-re kattintással törölheti a nem kívánt termékeket a virtuális kosárból. Amennyiben nem kívánja itt módosítani a kosár tartalmát, úgy a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a gyorskosár felületről a „Kosár” vagy “Pénztár” funkciót válassza. A “Kosár” választása esetén a Vásárlónak ismét lehetősége nyílik ellenőrizni és módosítani a megvásárolni kívánt termékeket. Amennyiben a kosár tartalmának megtekintése után a Vásárló úgy dönt, hogy még további termékeket szeretne a kosárba helyezni, tovább böngészhet az oldalon és folytathatja a vásárlást, a kosárból nem törlődik semmi. 

Ha a Vásárló a gyorskosár felületen a “Pénztár” gombot vagy a Kosár oldalon a “Tovább a pénztárhoz” gombot választja lehetősége nyílik megadni a számlázási adatokat ill. amennyiben ettől eltér, a szállítási adatokat. Ha Ön már regisztrált vásárló és bejelentkezett a fiókjába, a vásárlói adatok automatikusan kitöltődnek a már regisztrált adatokkal. Ha még nem regisztrált, a számlázási és szállítási adatok megadása után a “Fiók létrehozása?” gombra kattintva egy jelszót kell megadnia a sikeres regisztrációhoz. A rendelés regisztráció nélkül is befejezhető.

A “Rendelés tartalma” táblázatban szerepelnek a termékek, a termékek mennyisége, egységára, részösszege, valamint a szállítási költség, és a fizetendő összeg.

A vásárló a rendelés tartalmának áttekintése után választhat a fizetési módok közül, és alkalma van elolvasni és az Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben rendelni szeretne az ÁSZF elfogadása kötelező a lap alján. Amennyiben minden adatot helyesnek talál, bankkártyás fizetés esetén a a “Tovább a fizetéshez” gombra kattintva tudja kiegyenlíteni a végösszeget, átutalás választása esetén a “Megrendelés elküldése” gombbal véglegesítheti a rendelését.

Rendeléséről a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küldünk, ahol listázva van minden adat és termék, amit vásárlása/rendelése folyamán megadott. Itt megtalálja rendelése sorszámát, amivel regisztráció esetén nyomon követheti a rendelésének részleteit és státuszát a Fiókjában.

XI. AJÁNLATTÉTEL – A RENDELÉS LEADÁSA

A megrendelés leadására, azaz ajánlat elküldésére „Megrendelés” gombra kattintással kerül sor. A Webáruházban történő megrendeléssel a Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Vásárló és Társaság  között a Szerződés a Vásárló megrendelés elküldésével tett ajánlatának Társaságunk általi elfogadásával jön létre jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés leadása Társaság általi visszaigazolása esetén a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

XII. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE – A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A Webáruház köteles a Vásárló részére a megrendelést e-mailben visszaigazolni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a rendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Webáruház és a Vásárló között. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 Ha a Társaság a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a Szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Társaságunk részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy (1) munkanapon belül jeleznie kell a Társaságunk ügyfélszolgálatán, ellenkező esetben jelen ÁSZF IX. szakaszában foglaltak az irányadóak.

XIII.    FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

– Bankkártyás fizetés a Paylike rendszerén keresztül.

Webáruházban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával a Paylike rendszerén
keresztül.

Paylike
E-mail:hello@paylike.hu ,
Telefonszám:+45 78 75 51 61 ,
Cím:P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia,
https://paylike.hu/.

A Webáruház semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat. Adatait a Paylike biztonságos rendszerén keresztül kezeli. Banki partner- Paylike – A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member tagjának minősül.

A Paylike támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCard-al és Visaval is használható. A 3-D Secure engedélyezésével kártya tranzakcióit biztonságosabbá teheti. A 3-D Secure egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági szolgáltatás a Visa-nál “Verified by Visa”, a MasterCard-nál pedig a “MasterCard SecureCode” néven működik.

– Banki előre utalás

Ha előre utalással szeretné a termék ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a megadott számlaszámra megteheti, kérjük, hogy az utalási megjegyzésben tüntesse fel a rendelés számát.

A fizetés megérkezése után a csomag átadása megtörténik a futár részére és kiszállításra kerül, addig készenléti állapotban van. A szállításról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

Kérjük, hogy a megrendelés teljes végösszegét (az esetleges szállítási díjjal együtt) az alábbi bankszámlára utalja:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11711096-21458453

XIV.      SZÁLLÍTÁS

 Belföldi házhozszállítás 1 munkanapon belül GLS Prémium szolgáltatással

A csomagok maximális méretei:  

max. hosszúság 200 cm; max. szélesség 80 cm; max. magasság 60 cm;

max. súly 40 kg lehet

Prémium futárszolgálat a termék átadásától számított 1 munkanapon belül.

A futár a csomagot munkanapokon 8 és 17 óra között szállítja ki.

  • e-mail és sms előértesítés a szállítás várható időpontjáról 
  • megváltoztatható az átvételi cím, más címre vagy akár csomagpontra is átirányíthatja a csomagot
  • háromszori kézbesítési kísérletet tartalmaz
GLS szállítási költségek a cyo.hu webáruházban
0 – 20 000 Ft1590 Ft
20 000 Ft felettIngyenes szállítás

A fenti szállítási díjak forintban értendők, tartalmazzák a háromszori kézbesítés, valamint az SMS értesítés kötelezően választható emelt szintű szolgáltatások díját, valamint az útdíjat, és a 27% Általános Forgalmi Adót.

A GLS címzetteknek nyújtott szolgáltatásai:

A címzettek részére fenntartott vevőszolgálat elérhetősége hétfőtől- péntekig 7-20 óráig

Telefon: 36-1-802 0265 (normál tarifával hívható belföldi szám)

GLS kapcsolat

Gyakran ismételt kérdések és válaszok GLS szolgáltatásokról >>>

XV.    TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaságunk a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

XVI.   ÁRUÁTVÉTEL

Amennyiben futárszolgálattal kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Vásárló köteles ellenőrizni. Sérült csomag esetén javasoljuk a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséből eredően jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük.

XVII. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOG

 A fogyasztó Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján termék vásárlása esetén elállási jog illeti meg. A fogyasztó Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak nem minősülő vásárló nem élhet indokolás nélküli elállási joggal.

 Ha a fogyasztó Vásárló több terméket vásárol és ezek eltérő időpontban kerülnek szolgáltatásra, illetve ha a termék több darabból vagy tételből áll, akkor a fogyasztó Vásárló az utoljára szolgáltatott darabnak az átvételéről számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az elállás jogát. A fogyasztó Vásárló az elállási jogot egyébként a szerződés megkötése és a termék átvételének a napja közötti időszakban bármikor gyakorolhatja.

 A fogyasztó Vásárló az elállási jogát az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozata után gyakorolhatja. Nyilatkozat minta: http://cyo.hu/app/uploads/2020/11/Elallasi-nyilatkozat-minta.pdf

 Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Vásárló az elállási nyilatkozatát a tizennégy (14) napos határidőn belül elküldi a Társaságunknak. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Társaság kötelezettségei a fogyasztó Vásárló elállása esetén

 Ha a fogyasztó Vásárló a Rendelet és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően határidőben eláll a Szerződéstől, Társaság haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, a szállítási díj kivételével.

Társaság a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján azonban Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló hibás és/vagy pontatlan bankszámlaszámot vagy posta címet közöl, és ezért Társaság nem tud határidőben eleget tenni visszatérítési kötelezettségének, úgy ez esetben a Társaságot a késedelem miatt felelősség nem terheli.

Társaság a termék ellenszolgáltatásaként megfizetett összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. 

A fogyasztó Vásárló kötelezettsége az elállása esetén

 Ha a Vásárló a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Társaságunk ügyfélszolgálatának a címére kell visszaküldeni. A Vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, azaz Társaságunk követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

 A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően mozgó vagy álló kép rögzítésére alkalmas eszközzel rögzítésre kerülhet a vissza küldött csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.

Az elállási jog gyakorlásának kizártsága

 Társaságunk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

XVIIII.      SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 Társaság szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

 A fogyasztói tájékoztató jelen szakasza a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 Kellékszavatosság

 A Vásárló a Társaság hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben a Ptk. alapján.

A Vásárlót a kellékszavatossági igény alapján az alábbi jogok illetik meg: kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha termék kijavítása vagy kicserélése lehetetlen vagy ha a kijavítás vagy kicserélés a Társaságnak – másik kellékszavatossági jog teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletkötelezettséget eredményezne. Ha a Társaság a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta vagy ezeknek nem tud eleget tenni vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt a Vásárló  a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról a másikra is áttérhet, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve ha az áttérésre a Társaság adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 A Vásárló a hibát a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb, a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni a Társasággal.

 Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónapon belül érvényesíti, úgy a hiba közlésén illetve annak igazolásán kívül, hogy a terméket a Társaságtól vásárolta nincs további bizonyítási kötelezettsége. Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónap elteltével érvényesíti, úgy köteles bizonyítani azt, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 Kizárólag a fogyasztó Vásárló – választása szerint a kellékszavatossági igény érvényesítése helyett – a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 A fogyasztó Vásárló a termékszavatossági igénye alapján a termék hibája esetén a termék kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelel ő határidőn belül, a fogyasztó Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti a gyártótól. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 A szerződés teljesítésétől fogva fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.

 A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 A fogyasztó Vásárló a termék ugyan azon hibája miatt választása szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt a vele szerződéses kapcsolatban álló Társasággal szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a gyártóval szemben, ha ezen igények érvényesítésének a feltételei fennállnak. Ha a gyártó a termékszavatossági kötelezettségét teljesíti, és a terméket kijavítja vagy kicseréli, a kicserélt termékre, illetve a termék kijavítással érintett részére a fogyasztó Vásárlóval jogviszonyban álló Társaság kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik, azonban a gyártó vonatkozásában fennmarad, a kijavított vagy kicserélt termék vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség a gyártót fogja terhelni.

 A fogyasztó Vásárló a hibát késedelem, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó vásárló a felelős. A termék forgalomba hozatalától számított két (2) év elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésének joga megszűnik.

Jótállás

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Azonban a jótállás helyett érvényesíthető kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény érvényesíthető.

 A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 A jótállási jogok megszűnése esetén a jogosult a szavatosság vagy kártérítés szabályai alapján kérje a hibás teljesítés orvoslását, ha ennek feltételei egyébként fennállnak. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás esteit.

XIX.     PANASZKEZELÉS

Ha a fogyasztó Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztó Vásárlónak megküldi email-ben. Társaságunk jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó Vásárló bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben Társaság és a fogyasztó Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

–  A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 –  A szóbeli panaszt Társaság köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Társaságunk a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 – Az írásbeli panaszt a Társaság – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4.  a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7.  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 Amennyiben Társaság és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

– Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei B ékéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em.      305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
  Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
  Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

XX.   A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Társaság semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 – bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

– a Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Társaság bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

– Bármely szoftver nem megfelelő működése.

– Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 A Társaság kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

 A Társaság nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vásárlónál esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a Vásárlónál bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

A Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Társaság ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

XXI.  VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

– 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól;

– 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CIII. törvény;

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

XXII.   SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A www.cyo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos Meszter Beáta Dóra e.v. írásos hozzájárulása esetén is csak a www.cyo.hu weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

XXIII.     ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Jelen ÁSZF rendelkezései 2020. november 1. napján léptek hatályba. A Társaság bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A módosítást követően a Webáruházban történő vásárlással a Vásárló elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Budapest, 2020. november 01.